Minh Thư Fashion | Thời Trang Minh Thư

Tuyển dụng nhân sự

Tuyển dụng chuyên viên nhân sự

03/02/2021 |

Cần tìm đồng đội mang tên “Chuyên viên nhân sự” về cùng một mái nhà MTM Mô tả Công việc: Phụ trách các công việc tuyển dụng và đào tạo. Thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách nhân sự. Đồng thời giám sát và hướng dẫn thực hiện. Cùng các công việc […]
Xem thêm