Minh Thư (142-144 Nguyễn Trãi) - Minh Thư Fashion | Thời Trang Minh Thư

Minh Thư Fashion | Thời Trang Minh Thư

Liên hệ Fashion Minh Thư chi nhánh 142 – 144 Nguyễn Trãi:

  • Địa chỉ: 142 – 144 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5ú, TP Hồ Chí Minh, 700000
  • Hotline: 093 777 67 67
  • Email: Fahionminhthu.com.vn@gmail.com